Konzultácie a projekcia

Všetky Vaše požiadavky a prípadné projekty spracovávame v profesionálnom programe AutoCad 2002, ktorý nám umožní zobraziť aj prípojky vody, odpadu, elektriny, plynu. Samozrejmosťou je u tohto programu zobrazenie popiskov zariadení a potrebných kót. Pre perfektné simuláciu Vám umožníme 3D zobrazenie, vďaka ktorému uvidíte, ako bude Vaša kuchyňa v danom priestore reálne vyzerať. Našou snahou je pripraviť pre Vás kuchyňu presne na mieru tak, aby čo najviac vyhovovala Vašim predstavám.

  • Projekty Vašich kuchýň Vám pomáhajú navrhovať a reálne spracovávať ľudia, ktorí sami prešli gastronomickým zariadením, toto prostredie perfektne poznajú a môžu teda svedomito povedať, čo sa presne k Vašej kuchyni hodí a čo by bolo prípadne potreba poupraviť tak, aby výsledná kuchyňa bola funkčne, ale aj dizajnovo presne vhodná pre Vami zvolený priestor a pre Vami zvolený typ gastronomickej prevádzky.
  • Naše projekty vždy starostlivo konzultujeme s investorom tak, aby bol výsledný projekt šetrný k financiám, ale veľmi nekompromisný k výslednej kvalite.
  • Jedným z najdôležitejších článkov Vašej kuchyne sú bezpochyby kuchári, ktorí tvoria gastronomické zážitky a preto je pri príprave projektu nevyhnutnou potrebou konzultácie práve s nimi tak, aby aj oni mali možnosť vytvárať svoje budúce pracovisko tak, aby im varenie prinášalo radosť, ktorú vryjú puncom do výsledných pokrmov.

    Ako sa u nás pracuje? Fotografie z dielne